ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 645
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเกาะสมุย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. ตรัง กระบี่ 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 88.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ สพม. สงขลา สตูล 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. ยะลา 83.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 80.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 78.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 77.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 74.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 73.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 72.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 72.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนปัญญาทิพย์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 72.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 72.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. นราธิวาส 72.20 เงิน 19  
21 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. นราธิวาส 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน