ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 644
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 90.46 ทอง 4  
5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 87.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85.46 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.90 ทอง 8  
9 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 82.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 81.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 80.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 80.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 80.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 80.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 79.90 เงิน 17  
18 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 79.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. นครศรีธรรมราช 77.70 เงิน 19  
20 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 77.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 77.30 เงิน 21  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 76.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 70 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน