ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 89.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 83.90 ทอง 14  
15 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. นครศรีธรรมราช 83.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 83.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน