ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 641
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. นครศรีธรรมราช 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. สงขลา สตูล 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 85.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 78.60 เงิน 11  
13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 78.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 77.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 72.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สพม. สงขลา สตูล 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. นราธิวาส 68.60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 67.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สพม. นครศรีธรรมราช 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 64.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 61.80 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 61.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 60 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน