ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 98.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 91.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สพม. สงขลา สตูล 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. นราธิวาส 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 84.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 83.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 83.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. สงขลา สตูล 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. ปัตตานี 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 80.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 80.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 74.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 73.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 71.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 71.80 เงิน 19  
21 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. ยะลา 68.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 67.80 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 65.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 60.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 21.80 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน