ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 635
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. พัทลุง 87.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลธารวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 82.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 80.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 80.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนห้วยยอด สพม. ตรัง กระบี่ 78 เงิน 9  
13 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76.10 เงิน 14  
15 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. พัทลุง 75.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. ตรัง กระบี่ 75.40 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75.40 เงิน 15  
18 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 75.40 เงิน 15  
19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 75.40 เงิน 15  
20 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. ปัตตานี 75.40 เงิน 15  
21 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 72.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 72.60 เงิน 22  
24 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 70.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 70.20 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70.20 เงิน 24  
27 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 70.20 เงิน 24  
28 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 70.20 เงิน 24  
29 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. ปัตตานี 70.20 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน