ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 634
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 88.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.70 ทอง 5  
7 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สพม. ตรัง กระบี่ 86.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 85.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนดารุสสาลาม สพม. นราธิวาส 84.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 83.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 83.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 83.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 83.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 81.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 80.10 ทอง 18  
19 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 80.10 ทอง 18  
20 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 77.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 75.30 เงิน 22  
23 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 73.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ สพม. สงขลา สตูล 73.20 เงิน 24  
26 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ สพม. ปัตตานี 70.30 เงิน 27  
28 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สพม. สงขลา สตูล 70.30 เงิน 27  
29 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. ปัตตานี 60.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน