ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 063
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สพม. สงขลา สตูล 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. ยะลา 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 77 เงิน 10  
13 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74 เงิน 16  
19 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. ปัตตานี 74 เงิน 16  
20 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 73 เงิน 20  
22 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 73 เงิน 20  
23 โรงเรียนจะนะวิทยา สพม. สงขลา สตูล 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70 เงิน 24  
26 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ สพม. ยะลา 65 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน