ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 629
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 94 ทอง 4  
8 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา) สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนเสาธงวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 93 ทอง 8  
11 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. ปัตตานี 73 เงิน 17  
20 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 65 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 64 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 64 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. ตรัง กระบี่ 55 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน