ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 628
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) สพม. สงขลา สตูล 95 ทอง 5  
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 95 ทอง 5  
8 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 95 ทอง 5  
9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 85 ทอง 9  
13 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 85 ทอง 9  
14 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 85 ทอง 9  
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. นครศรีธรรมราช 85 ทอง 9  
16 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน