ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 627
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง 5  
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน