ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 626
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 88.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 86.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 85.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. ตรัง กระบี่ 84.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 84.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 83.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม. ตรัง กระบี่ 82.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 81.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 81.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. พัทลุง 80.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. สงขลา สตูล 80.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 78.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 74.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 72.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนศรีปัตตานีวิทยา สพม. ปัตตานี 72.30 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน