ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 625
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. พัทลุง 86.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 85.60 ทอง 11  
13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 84.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 84.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. สงขลา สตูล 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 83.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. สงขลา สตูล 83.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 83.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 82.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนท่าชนะ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 80.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 80 ทอง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน