ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 624
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. นราธิวาส 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนชะอวดวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 89 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89 ทอง 9  
13 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 89 ทอง 9  
14 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89 ทอง 9  
15 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89 ทอง 9  
16 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนระโนดวิทยา สพม. สงขลา สตูล 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 88 ทอง 16  
19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88 ทอง 16  
20 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87 ทอง 20  
22 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 87 ทอง 20  
23 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่ 87 ทอง 20  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. นราธิวาส 87 ทอง 20  
25 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87 ทอง 20  
26 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. ยะลา 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 86 ทอง 26  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 86 ทอง 26  
29 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. ปัตตานี 86 ทอง 26  
30 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 82 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน