ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 623
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชะอวดวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 89.80 ทอง 4  
6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาครพิทยาคาร สพม. สงขลา สตูล 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. นราธิวาส 88.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. นราธิวาส 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนสทิงพระวิทยา สพม. สงขลา สตูล 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 87.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่ 86.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. ยะลา 86.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ สพม. ปัตตานี 86.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. นราธิวาส 85.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 84.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 84.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 83.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ สพม. นครศรีธรรมราช 82.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. ปัตตานี 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 81.60 ทอง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน