ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. ยะลา 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนางตุง สพม. พัทลุง 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ สพม. นราธิวาส 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สพม. ตรัง กระบี่ 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ สพม. ปัตตานี 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ สพม. สงขลา สตูล 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. ตรัง กระบี่ 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. สงขลา สตูล 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ สพม. สงขลา สตูล 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. ยะลา 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน