ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 614
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 95.13 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 93.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 93.17 ทอง 7  
9 โรงเรียนธิดาแม่พระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 91.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 89.71 ทอง 13  
14 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 89.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 89.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89.27 ทอง 16  
17 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. พัทลุง 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพม. ตรัง กระบี่ 86.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 86.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 86.33 ทอง 19  
22 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 85.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. ยะลา 85.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 85.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. พัทลุง 84.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 83.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ สพม. ยะลา 83.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. ปัตตานี 82 ทอง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน