ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 613
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 92.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 92.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 92.67 ทอง 4  
7 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 92.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 90.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 88.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 88.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 86.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 85.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน สพม. นครศรีธรรมราช 84.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา) สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 83.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 82.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 78.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 77.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 76.67 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน