ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 612
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.66 ทอง 6  
8 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 83.66 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพม. ตรัง กระบี่ 82.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 82.16 ทอง 12  
13 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 81.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 81.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 80.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนธัญธารวิทยา สพม. นราธิวาส 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพม. สงขลา สตูล 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. สงขลา สตูล 79.66 เงิน 19  
20 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. พัทลุง 79.66 เงิน 19  
21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 79.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. ปัตตานี 78.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 78.33 เงิน 23  
25 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 77.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม. ยะลา 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 74.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 55.33 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สพม. ตรัง กระบี่ 54.66 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน