ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 611
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(ฝ่ายมัธยม) สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนสทิงพระวิทยา สพม. สงขลา สตูล 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. สงขลา สตูล 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพม. ตรัง กระบี่ 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพม. ตรัง กระบี่ 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 65 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 62 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน