ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 610
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 93.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 89.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 88.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 87.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 87.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 87.70 ทอง 9  
11 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 87.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) สพม. สงขลา สตูล 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 86.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 83.10 ทอง 18  
19 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 80.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 75.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนสันติศาสน์วิทยา สพม. ปัตตานี 74.50 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน