ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 609
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. พัทลุง 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 89.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 88.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 88.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.90 ทอง 8  
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา) สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87.70 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. นราธิวาส 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.90 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 86.70 ทอง 13  
15 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 86.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนกุลวดีศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 86.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 86.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 86.10 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 85.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 84.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนชลธารวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.70 ทอง 21  
22 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 82.30 ทอง 23  
24 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 81.30 ทอง 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. สงขลา สตูล 81.10 ทอง 25  
26 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สพม. ตรัง กระบี่ 79.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 สพม. ยะลา 79.20 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน