ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 607
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. พัทลุง 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม. สงขลา สตูล 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. ตรัง กระบี่ 83.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 81.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 81.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. พัทลุง 80.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 79.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. นราธิวาส 79.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. นราธิวาส 78.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. นราธิวาส 77.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนศรียาภัย ๒ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 72.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ สพม. ยะลา 71.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนครนพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 67.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 50.20 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน