ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 606
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม. พัทลุง 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 96.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 94.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. ตรัง กระบี่ 92.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 92.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. ตรัง กระบี่ 92.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. พัทลุง 91.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. ยะลา 91.30 ทอง 9  
11 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. สงขลา สตูล 91.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. นครศรีธรรมราช 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 90.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 90.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 90.20 ทอง 14  
16 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สพม. สงขลา สตูล 88.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 86.90 ทอง 19  
20 โรงเรียนชลธารวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 85.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 84.90 ทอง 24  
25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ สพม. นราธิวาส 84.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. ยะลา 83.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.50 ทอง 26  
28 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 80.20 ทอง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน