ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สพม. นครศรีธรรมราช 89.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 85.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. นราธิวาส 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 84.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนระโนดวิทยา สพม. สงขลา สตูล 83.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 83.40 ทอง 11  
14 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.40 ทอง 11  
15 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม. ตรัง กระบี่ 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 82.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 81.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 80.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. นราธิวาส 77.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. นราธิวาส 74.40 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน