ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม. ตรัง กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ สพม. นราธิวาส 93.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. ยะลา 93.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 90.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 89.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 89.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. ตรัง กระบี่ 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ สพม. สงขลา สตูล 88.10 ทอง 9  
10 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ สพม. นครศรีธรรมราช 87.70 ทอง 10  
11 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.70 ทอง 10  
12 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. ปัตตานี 87.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนพรศิริกุล สพม. ตรัง กระบี่ 87.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง สพม. พัทลุง 87.50 ทอง 14  
16 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ สพม. นครศรีธรรมราช 85.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สพม. สงขลา สตูล 84.70 ทอง 18  
19 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน สพม. ปัตตานี 82.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 81.50 ทอง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน