ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกะปงพิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ สพม. สงขลา สตูล 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 87.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนนบพิตำวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 86.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. สงขลา สตูล 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. นราธิวาส 84.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง สพม. พัทลุง 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา สพม. ปัตตานี 83.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 83.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. สงขลา สตูล 82.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนศรีวารินทร์ สพม. นราธิวาส 81.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. ปัตตานี 80.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนพรศิริกุล สพม. ตรัง กระบี่ 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ สพม. นครศรีธรรมราช - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน