ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 059
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สพม. นครศรีธรรมราช 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 72.33 เงิน 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน