ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 058
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคันธพิทยาคาร สพม. ตรัง กระบี่ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. ตรัง กระบี่ 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 68 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 67 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 67 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 67 ทองแดง 12  
16 โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. ตรัง กระบี่ 67 ทองแดง 12  
17 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. ปัตตานี 67 ทองแดง 12  
18 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 67 ทองแดง 12  
19 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 67 ทองแดง 12  
20 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพม. สงขลา สตูล 61 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 61 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 61 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 61 ทองแดง 20  
25 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 50 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน