ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 057
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคันธพิทยาคาร สพม. ตรัง กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม. สงขลา สตูล 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนพนางตุง สพม. พัทลุง 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 68 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 67 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 67 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนปะทิววิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 65 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 65 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน