ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. ตรัง กระบี่ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สพม. สงขลา สตูล 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96 ทอง 4  
7 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 96 ทอง 4  
8 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 96 ทอง 4  
9 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. นครศรีธรรมราช 94 ทอง 9  
11 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 92 ทอง 11  
13 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 92 ทอง 11  
14 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 90 ทอง 16  
18 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง 16  
19 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 16  
20 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 78 เงิน 20  
23 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78 เงิน 20  
24 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 78 เงิน 20  
25 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. ปัตตานี 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 77 เงิน 25  
27 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 77 เงิน 25  
28 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนเทพา สพม. สงขลา สตูล 76 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน