ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 95 ทอง 6  
8 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 95 ทอง 6  
9 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 95 ทอง 6  
10 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 95 ทอง 6  
11 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 95 ทอง 6  
12 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 94 ทอง 12  
13 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม. ตรัง กระบี่ 94 ทอง 12  
14 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 78 เงิน 14  
17 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78 เงิน 14  
18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78 เงิน 14  
19 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78 เงิน 14  
20 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 77 เงิน 20  
22 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สพม. สงขลา สตูล 77 เงิน 20  
23 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. ปัตตานี 77 เงิน 20  
24 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 75 เงิน 24  
26 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 75 เงิน 24  
27 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 75 เงิน 24  
28 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75 เงิน 24  
29 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 75 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน