ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 053
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม. ตรัง กระบี่ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. พัทลุง 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนดรุโณทัย สพม. ตรัง กระบี่ 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าชนะ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. ปัตตานี 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม. สงขลา สตูล 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม. สงขลา สตูล 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85 ทอง 17  
20 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 85 ทอง 17  
21 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 81 ทอง 22  
24 โรงเรียนศรีวารินทร์ สพม. นราธิวาส 81 ทอง 22  
25 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 81 ทอง 22  
26 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 81 ทอง 22  
27 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 81 ทอง 22  
28 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. ปัตตานี 80 ทอง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน