ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 052
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สพม. สงขลา สตูล 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคันธพิทยาคาร สพม. ตรัง กระบี่ 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 96 ทอง 4  
7 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. ยะลา 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี สพม. ปัตตานี 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนพนมเบญจา สพม. ตรัง กระบี่ 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" สพม. สงขลา สตูล 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 80 ทอง 22  
25 โรงเรียนบาเจาะ สพม. นราธิวาส 80 ทอง 22  
26 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 64 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน