ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเสาธงวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสภาราชินี 2 สพม. ตรัง กระบี่ 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. พัทลุง 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. สงขลา สตูล 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนจะนะวิทยา สพม. สงขลา สตูล 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. ปัตตานี 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. ยะลา 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. นครศรีธรรมราช 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 64 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน