ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเสาธงวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนพนางตุง สพม. พัทลุง 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนจะนะวิทยา สพม. สงขลา สตูล 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนไชยาวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 66 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนพัฒนาอิสลาม สพม. ปัตตานี 65 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. ปัตตานี 64 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 63 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 62 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 62 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน