ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจะนะวิทยา สพม. สงขลา สตูล 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 95 ทอง 5  
7 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 95 ทอง 5  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. นครศรีธรรมราช 95 ทอง 5  
9 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. ตรัง กระบี่ 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 12  
15 โรงเรียนเสาธงวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 78 เงิน 12  
16 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76 เงิน 16  
19 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 75 เงิน 19  
22 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 73 เงิน 22  
24 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 73 เงิน 22  
25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 66 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพม. ปัตตานี 65 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน