ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. นครศรีธรรมราช 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
10 โรงเรียนพนมศึกษา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 94 ทอง 10  
11 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. สงขลา สตูล 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สพม. สงขลา สตูล 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. ตรัง กระบี่ 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. นครศรีธรรมราช 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. ยะลา 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม. นราธิวาส 76 เงิน 21  
24 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 76 เงิน 21  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ สพม. นราธิวาส 75 เงิน 25  
27 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. ปัตตานี 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน