ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 045
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพม. สงขลา สตูล 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 92 ทอง 5  
8 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ สพม. ตรัง กระบี่ 92 ทอง 5  
9 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. ปัตตานี 92 ทอง 5  
10 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 92 ทอง 5  
11 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง 11  
14 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78 เงิน 16  
19 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพม. สงขลา สตูล 78 เงิน 16  
20 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. นราธิวาส 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 76 เงิน 20  
22 โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76 เงิน 20  
23 โรงเรียนพนางตุง สพม. พัทลุง 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนพัฒนาอิสลาม สพม. ปัตตานี 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. ยะลา 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. ยะลา 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. ปัตตานี 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน