ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. สงขลา สตูล 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. พัทลุง 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบาเจาะ สพม. นราธิวาส 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. นครศรีธรรมราช 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. ยะลา 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนตากใบ สพม. นราธิวาส 61 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 61 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สพม. นครศรีธรรมราช 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 55 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 53 เข้าร่วม 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน