ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 039
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา) สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ สพม. สงขลา สตูล 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สพม. สงขลา สตูล 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ สพม. นครศรีธรรมราช 83.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ 83.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนท่าชนะ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 83.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 82.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 82.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82.40 ทอง 12  
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 81.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. ปัตตานี 80.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. ปัตตานี 79.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 78.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 78.80 เงิน 19  
21 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 67.20 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน