ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. ตรัง กระบี่ 93.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 93.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. ตรัง กระบี่ 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 92.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 92 ทอง 8  
10 โรงเรียนนราธิวาส สพม. นราธิวาส 90.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. นราธิวาส 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 89.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 89.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 89.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 89.33 ทอง 15  
18 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 89 ทอง 18  
20 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 88.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88.67 ทอง 20  
22 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 88.67 ทอง 20  
23 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 87.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 86.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนท่าชนะ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 84.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 83 ทอง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน