ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. สงขลา สตูล 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. นราธิวาส 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 86.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 85.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 85.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. ปัตตานี 85.67 ทอง 12  
15 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. ยะลา 84.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนสตรีพังงา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 83.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 82.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 82.33 ทอง 21  
23 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนละแมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 81.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. ตรัง กระบี่ 80.33 ทอง 27  
29 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 80.33 ทอง 27  
30 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. ยะลา 77.67 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน