ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. ตรัง กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. พัทลุง 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 88.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 87.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 87.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 87.33 ทอง 10  
13 โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนจรัสพิชากร สพม. นครศรีธรรมราช 86.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 85.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.67 ทอง 16  
19 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนสตรีระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 84.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. พัทลุง 84.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 84.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สพม. ปัตตานี 84.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. ยะลา 83.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. ปัตตานี 83.67 ทอง 26  
28 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สพม. ยะลา 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 82.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. นราธิวาส 80 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน