ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาครพิทยาคาร สพม. สงขลา สตูล 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 88 ทอง 5  
8 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 88 ทอง 5  
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. ตรัง กระบี่ 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 86 ทอง 10  
13 โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 86 ทอง 10  
14 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 86 ทอง 10  
15 โรงเรียนบางดีวิทยาคม สพม. ตรัง กระบี่ 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนสตรียะลา สพม. ยะลา 85 ทอง 15  
18 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 85 ทอง 15  
19 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน สพม. ปัตตานี 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. นราธิวาส 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 84 ทอง 19  
22 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 19  
23 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. ปัตตานี 84 ทอง 19  
24 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. นราธิวาส 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. ยะลา 82 ทอง 26  
28 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. ปัตตานี 82 ทอง 26  
29 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 81 ทอง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน