ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 306
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสทิงพระวิทยา สพม. สงขลา สตูล 81.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงสระ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 77.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม. ตรัง กระบี่ 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 76.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 74.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 74.60 เงิน 8  
10 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สพม. สงขลา สตูล 69.40 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 67.20 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. พัทลุง 63.60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 59 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน