ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 305
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. ปัตตานี 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัษฎา สพม. ตรัง กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. สงขลา สตูล 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. สงขลา สตูล 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 92.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 91.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สพม. สงขลา สตูล 90.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 90.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 88.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. พัทลุง 86.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. พัทลุง 85.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. นครศรีธรรมราช 83.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. นราธิวาส 81.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน