ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 304
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 81.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคูเต่าวิทยา สพม. สงขลา สตูล 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. ตรัง กระบี่ 75.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 71.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 70.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 69.20 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 66.20 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 65.20 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม. ตรัง กระบี่ 64.20 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม. สงขลา สตูล 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชะอวด สพม. นครศรีธรรมราช 63.20 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. ตรัง กระบี่ 62.20 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 61.60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. พัทลุง 61.40 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนระโนดวิทยา สพม. สงขลา สตูล 58.40 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนกะทู้วิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 56.20 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส สพม. นราธิวาส 53.80 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 49.40 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน