ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 303
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าชนะ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. นครศรีธรรมราช 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่ 84.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม. สงขลา สตูล 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนพัทลุง สพม. พัทลุง 83.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม. ตรัง กระบี่ 80.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 80.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม. สงขลา สตูล 80.40 ทอง 15  
17 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80 ทอง 17  
20 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 17  
21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 80 ทอง 17  
22 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. พัทลุง 78.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 77.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. ปัตตานี 76.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา สพม. ยะลา 74.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. ยะลา 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 73.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 73.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนแม่ลานวิทยา สพม. ปัตตานี 72.20 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน