ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 302
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม สพม. สงขลา สตูล 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. ตรัง กระบี่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนควนขนุน สพม. พัทลุง 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. ตรัง กระบี่ 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สพม. สงขลา สตูล 90.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนศรียาภัย สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. พัทลุง 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. สงขลา สตูล 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. ตรัง กระบี่ 84.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. สงขลา สตูล 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ สพม. นครศรีธรรมราช 83.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. นราธิวาส 82.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนสุไหงโกลก สพม. นราธิวาส 82.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. นครศรีธรรมราช 82.40 ทอง 15  
17 โรงเรียนท่าชนะ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 82.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 82.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. ปัตตานี 80.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 80.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ สพม. ปัตตานี 80.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สพม. ยะลา 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 78.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. นราธิวาส 77.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. ปัตตานี 77.60 เงิน 25  
27 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 76.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ สพม. นครศรีธรรมราช 74.20 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน